Iedereen heeft recht op een veilige werkplek.

Ook, en juist dansers en andere (podium-) kunstenaars.

 

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon vind ik het

belangrijk om me in te zetten voor een beter werkklimaat in de kunstensector. Per 1 februari ben ik extern vertrouwenspersoon voor Stichting Kleintjekunst in Amsterdam.

 

Als ervaringsdeskundige op het gebied van

grensonderzoekend gedrag geef ik ook de training 'OVER GRENZEN.'

 

'OVER GRENZEN' gaat om de ontwikkeling van sensitiviteit voor het ervaren van grenzen, in aanvulling op formele kennis van regels en protocollen. Speciaal voor podiumkunstenaars, (dans-) docenten, vertrouwenspersonen en bestuurders van gezelschappen.

 

Ik sta ingeschreven bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen als LVV registervertrouwenspersoon. 


TRAINING: OVER GRENZEN

Wat?

Een interactief format dat bestaat uit fysieke verkenningen, verdiepende (na)gesprekken, voorlichting en kennisdeling over adequaat gedrag binnen de podiumkunsten.

 

In deze training gaat het over omgaan met grenzen, grenzen respecteren, opzoeken en aangeven. Daarbij ligt het accent in de training niet op theorie en protocollen maar vooral op de voelbare ervaring door middel van fysieke oefeningen. De oefeningen brengen je in contact met het voelen van de eigen grens. Het gaat nadrukkelijk niet om rollenspel, niet om doen alsof, maar om het zelf ervaren wat er met je gebeurt als mens ten opzichte van grenzen. 

 

OVER GRENZEN draagt bij aan bewustwording van grensoverschrijdend gedrag binnen het werkveld van de podiumkunsten en de ontwikkeling van een open gesprek over de veranderende cultuur en werkrelaties in het veld.

 

 

Door wie en voor wie?

OVER GRENZEN is een initiatief van Lore Borremans (1993) en Marina Kaptijn (1966), beiden opgeleid als vertrouwenspersoon, en ervaren als performer en docent.

 

 

OVER GRENZEN is bedoeld voor podiumkunstenaars, (dans)docenten, vertrouwenspersonen, en bestuurders van gezelschappen die de Governance Code Cultuur toepassen en het psychosociaal welzijn van hun organisatie serieus nemen. 

 

 

 

 

 

OVER GRENZEN is altijd maatwerk en afgestemd op de doelgroep, daarmee zijn de fysieke verkenningen ook geschikt voor niet-dansers. 

 

Meer weten?

Meer info volgt binnenkort via deze website.

Of stuur alvast een mail:
info@marinakaptijn.nl